Soorten en Functies motorolie - monograde en multigrade

Motorolie is heel belangrijk voor de werking van je motor. En verdient dan ook meer aandacht dan af en toe alleen peilen. Motorolie is een belangrijk aspect van het onderhoud van een auto. De prestaties en levensduur voor de motor zijn voor een groot deel afhankelijk van de smering ervan. Het is dus zaak de juiste olie te gebruiken in een goede hoeveelheid. Dat er genoeg olie in het carter moet zitten weet iedereen wel (iedere verantwoorde autobezitter neemt dan ook regelmatig de peilstok in de hand). Maar wist je dat te veel olie net zo schadelijk is als te weinig? Bij te veel olie krijgen de olie afdichtingen te veel druk waardoor deze kunnen gaan lekken. Meestal is het verschil tussen het minimum- en maximumniveau op de peilstok een liter. Motorolie moet regelmatig worden ververst. Ondanks het gebruik van oliefilters wordt de olie op den duur toch vuil en gaat in kwaliteit achteruit. Bij automobilisten die veel korte ritjes maken wordt de kwaliteit sneller minder. In de handleiding van de auto staat om de hoeveel kilometer de olie ververst moet worden. In ieder geval is het niet aan te raden de olie langer dan een jaar te gebruiken. Bij een verbruik van meer dan een halve liter per 1.000 kilometer is er iets mis. Mogelijk is er dan sprake van lekkage. Ook kan het zijn dat de olieplug de olietank niet goed afsluit. Wees altijd alert op olie onder de auto. Andere oorzaken kunnen zijn: een versleten motor, een verkeerde afstelling, vervuilde kleppen, overbelasting. Ook en verkeerd (te ruw) rijgedrag of verkeerde olie kunnen de oorzaak zijn.

Wat doet motorolie?

Olie smeert alle bewegende delen in een motor, het zorgt al het ware voor een laagje dat slijtage en frictie tegengaat. Wat op zijn beurt weer betekent een soepeler en beter lopende motor. Het zorgt er ook voor dat de motor schoon blijft van ongewenste deeltjes, en beschermt ook tegen roest. Als laatste zorgt olie voor het afkoelen van een motor door warmte weg te voeren naar de carterpan.

Soorten motorolie

Naast gewone minerale olie (gewonnen uit aardolie) is er ook chemisch (of petrochemische) synthetische olie. Deze levert minder weerstand, en daardoor minder energieverlies. En dat is weer gunstig voor het brandstofverbruik. Deze kan oplopen tot 4%, en dat is met de huidige benzineprijs een enorme besparing. Semi - synthetische olie is een mix van minerale en synthetische olie, die de voordelen van synthetische olie geeft tegen een lagere prijs. In de handleiding van de auto staat welke soorten motorolie gebruikt kunnen worden.

Motorolie heeft 7 functies

 • Verminderen van wrijving.
 • Slijtage onderdelen tegengaan.
 • Koeling van motor.
 • Schoonmaken van motor en oliecircuit.
 • Afdichten tussen cilinderwand en de zuiger.
 • Bescherming tegen roest.
 • Goede loop van bewegende onderdelen.

Verschil tussen monograde en multigrade. Wat houd de viscositeit van motorolie in?

 • Viscositeit: is de mate van dikte/vloeibaarheid van een olie. Deze dikte/vloeibaarheid is het gevolg van de weerstand tegen vervorming. Dus stroming, die wordt veroorzaakt door de krachten tussen de moleculen van een vloeistof. Hoe groter de inwendige weerstand van een olie is, des te moeilijker zal zij stromen. We zeggen dan dat de viscositeit hoog is. Is de inwendige weerstand gering, dan spreekt men van een lage viscositeit (dunne olie)

 • Monograde oliën: zijn oliën waarvan de viscositeit (dikte/vloeibaarheid) voldoet aan één bepaalde viscositeit klasse. Men heeft de viscositeitsklassen gemeten bij temperaturen boven 0°C bv. SAE 40, 50, 60 en de viscositeitsklassen gemeten bij temperaturen lager dan 0°C bv SAE 5W,10W, 20W.De viscositeit wordt bepaald met een viscosimeter. Hierbij noteert men de tijd in seconden die een voorgeschreven hoeveelheid olie nodig heeft,om vanuit een reservoir door een standaard buis te zakken.Vroeger gebruikte men dus in de zomer een motorolie van de viscositeit klasse SAE 40 en in de winter een motorolie van de viscositeit klasse SAE 20W . De monograde olie wordt nu nog regelmatig gebruikt bij stationaire motoren of bij oldtimers die niet zo onderhevig zijn aan temperatuurschommelingen. SAE staat voor Society of Automotive Engineers, dit Amerikaanse gezelschap heeft een voorschrift gemaakt, dat over de gehele wereld wordt gebruikt. De aanduiding “W” staat voor winter.

 • Multigrade’ oliën: Vandaag de dag heeft de technologie er ons toe gebracht om ‘multigrade’ oliën te produceren. Dit zijn oliën waarvan de viscositeit tegelijkertijd voldoet aan de eisen van twee verschillende viscositeitsklassen. Bv een motorolie 15W40. Bij temperaturen onder 0°C zal de viscositeit overeenkomen met de viscositeit klasse SAE 15W en voor temperaturen boven 0°C zal de viscositeit overeenkomen met die van de viscositeit klasse SAE 40. Dit heeft als groot voordeel dat men nu één motorolie , jaar in jaar uit , kan gebruiken voor het smeren van motoren. Hoe dunner een olie is bij koude temperatuur des te sneller deze zal circuleren in uw motor en des te minder slijtage de motor zal ondervinden tijdens het koud starten. Wat is het verschil tussen een minerale, semi-synthetische en een synthetische olie? Een minerale olie is een olie die gemaakt is uit een minerale basisolie met additieven. Shell UNIVERSAL (SAE 15W40) - Shell SELF (SAE 20W50) - Shell Helix Standaard (SAE 15W40) Een semi-synthetische olie bestaat uit een combinatie van minerale en synthetische basisoliën. Deze semi-synthetische oliën bezitten een hogere thermische weerstand en hogere viscositeitsindex het geen Uw motor een betere bescherming biedt tijdens het koud starten en U toelaat om langere verversing periodes na te leven. Shell Helix PLUS (SAE 10W40) - Shell HELIX DIESEL PLUS (SAE 10W40) Een synthetische olie is de meeste geraffineerde kwaliteit die de hoogste belastingen en temperaturen aankan, zij wordt aangeraden bij sportmotoren of bij personen die hun motorfiets in de watten willen leggen. Shell HELIX ULTRA (SAE 5W40) - Shell HELIX DIESEL ULTRA (SAE 5W40) Shell’s semi-synthetische en synthetische oliën zijn ontwikkeld op basis van de XHVI (Extra High Viscosity Index) basisoliën, een gepatenteerd productieproces , exclusief ontwikkeld door Shell Deze XHVI oliën hebben de eigenschap veel minder vlug te verdunnen bij hogere temperaturen dan minerale oliën. Het gebruik van dergelijke basisoliën in combinatie met hoogwaardige additieven zorgen ervoor dat dergelijke motoroliën Uw motor een maximale bescherming bieden onder de meest extreme omstandigheden.

Het kiezen van een motorolie viscositeit

De meest gebruikte classificatie komt van de Society of Automotive Engineers (SAE),Hoe hoger het cijfer hoe dikker de olie is! Iedereen heeft het wel eens gezien 5W-30 op een olie blik/fles of wat dan ook. Wat betekent het nou, het eerste cijfer is de viscositeit bij lage temperatuur vaak is dit 5, 10 of 15, hoe lager dit cijfer hoe dunner de olie bij koude temperatuur en hoe makkelijker de motor zal starten tijdens koude toestand.!Het tweede cijfer is de viscositeit tijdens warme toestand van de olie vaak is dit 30, 40 of 50, hoe hoger dit getal hoe dikker de olie is bij een warme motor en hoe beter de motor gesmeerd blijft! Onder een kleine richtlijn voor het kiezen van je motor olie.

Een tweede classificatie is de API (American Petroleum Institute),Olie Prestatie wordt uitgedrukt in 2 letters. De eerste letter geeft aan als het voor een benzine motor dat is de S, of als het voor een diesel is hiervoor wordt de letter C gebruikt. De tweede letter geeft de prestatie aan van de olie, in het geval van een benzine motor gaat van A tot J, A als minimaal en J als beste. Voor diesel gaan de letters van A tot F, A als minimaal en F als beste.

Een derde classificatie is de ACEA (Association of European Car Manufacturers),Hier heeft het een letter en een cijfer. De letter zijn A voor benzine, B voor diesel, en E voor diesel van vrachtwagens en andere transportvoertuigen. De cijfers zijn 1 voor benzine besparende olie, 2 voor normale/gemiddelde olie en 3 voor prestatiegerichte olie. Voorbeeld, A1 is voor een kleine motor, A3 is weer voor een prestatie gerichte motor.

Mixen van 2 soorten motorolie

Omdat er ook een combinatie van zowel synthetische en minerale olie wordt verkocht, Zou je zeggen dat het mixen van soorten motorolie geen probleem zou moeten zijn. Maar dit mixen door de fabrikant gebeurt terwijl de olie-eigenschappen bekend staan en men weet door meervoudig testen hoe de oliën op elkaar reageren. Als men zelf twee soorten motorolie mengt weet men niet hoe de oliën op elkaar zullen reageren. Mocht je lange tijd BV in Afrika moeten vertoeven is het raadzaam om eerst alle olie af te tappen en volledige nieuwe olie die wel geschikt is voor het weer te gebruiken. Ook dit is geen garantie voor het goed verlopen van de olie verandering. Het is vaak gebeurt dat een motor meer dan 200.000 km rijd op een soort olie en na verwisselen van de olie het snel begeeft. Wissel alleen van motorolie als het absoluut niet anders kan.

Relatie tussen motorolie en benzine verbruik

Een olie wat beter bij je motor of motorgebruik past houd een soepeler lopende motor in die minder weerstand heeft tijdens het ronddraaien, dit kan het vermogen een paar procent ten goede komen. Maar het gebruik van een verkeerde olie kan ook een verhoogd benzine verbruik veroorzaken.

Vervuilde motorolie een indicatie voor problemen

Smerige motorolie is geen indicatie voor motorproblemen, eigenlijk is het vaak een goed signaal. Het betekent dat het zijn werk goed doet, het afvoeren van afvalstoffen. Wanneer je de olie dan vervangt worden de afvalstoffen verwijderd.

Het motoroliepeil controleren

Om een goed beeld te krijgen van het oliepeil zou de motor een beetje verwarmd moeten zijn. Het is wel zo dat de motor een klein uurtje niet gedraaid mag hebben, zodat alle olie in het carter is gezakt. Zorg er ook voor dat de auto zo recht mogelijk staat. Verwijder de peilstok en maak hem schoon, stop hem weer terug in de motor, wacht een paar seconden en controleer hem. Een goede oliestand is tussen het minimum en maximum in, Maar net onder het maximum is natuurlijk ook prima. Zit het oliepeil maar iets boven het minimum moet er olie toegevoegd worden. Vul het beetje per beetje bij en wacht na het bijvullen even met peilen. Zorg dat je niet over de max heen gaat. Het is raadzaam het oliepeil regelmatig te controleren.

Verbruikt van motorolie

Motorolie verbruiken doet in principe elke motor. Maximaal een halve liter olie op 1.000 km is normaal. Een bovenmatig verbruik wijst erop dat de motor niet op de juiste manier functioneert. En kan zoals hieronder aangegeven diverse oorzaken hebben:

 • Door verkeerde olie: de olie is te vloeibaar of verouderd.
 • Door de mechanische staat van de motor.
 • Door de weersomstandigheden.
 • Door een mengsel van verschillende oliesoorten of oliemerken.
 • Door het rijgedrag van de bestuurder.

De functie van de oliefilter

Olie vervuilt door verbrandingsresten, slijtage en deeltjes stof. Daarom is in het oliecircuit een filter opgenomen dat de olie schoonhoud.Voor een goede werking moet het oliefilter regelmatig worden vervangen. Het oliefilter zit aan de buitenzijde van de motor gemonteerd en zorgt zodoende ook voor koeling van de olie. Door het filtreren en koelen wordt de inwendige slijtage van de motor tot een minimum beperkt.

Welke motorolie moet er in mijn auto?

Belangrijk ! welke motorolie moet er in mijn auto? Tegenwoordig is het van groot belang dat u de juiste motorolie gebruikt. De reden daarvan is omdat in de motoren van de laatste jaren de olie en smeer kanalen van het motorblok steeds smaller zijn geworden en dus te dikke olie problemen kan geven. Als u door het kenteken van uw auto in te voeren wilt weten welke olie er in uw auto moet heeft kroon-oil voor u het antwoord. Ook voor versnellingsbak olie, automatische versnellingsbak olie, en stuurbekrachtiging olie is dit via uw kenteken opvraagbaar.

TIPS!

 • Peil de motorolie eens in de twee weken.
 • Peil de olie als de motor enige tijd niet gedraaid heeft dat de olie kans krijgt terug te zakken in het carter.
 • Veeg voor het peilen de peilstok altijd goed schoon.
 • Vul de olie nooit tot boven het maximumstreepje van de peilstok.
 • Controleer daarna of de olieplug niet lekt.
 • Peil na een onderhoudsbeurt zelf de olie nog eens. Ook garages maken fouten.
 • Gebruik je te veel olie? tap iets af en peil opnieuw te veel olie kan schade aanrichten.
 • Vertrouw niet domweg op het oliedruk - lampje.

Onderwerp gerelateerde artikelen

oliefiltersleutel
Gereedschap - auto – speciaal - gereedschap: Bijna elke automonteur of hobby sleutelaar is tijdens een reparatie wel eens vastgelopen omdat deze met standaard gereedschap niet meer verder kon. Dit omdat bij verschillende automerken bij bepaalde reparaties speciaal gereedschap noodzakelijk is, dit wil niet altijd zeggen dat het met standaard gereedschap Lees hier meer over speciaal gereedschap.
verschil motorolie
Prijs en kwaliteitsverschil motorolie: Het prijsverschil van motorolie kan erg groot zijn. Een altijd vrij dure motorolie is de longlife motorolie. Maar zo als de naam het al zegt, hoeft deze olie minder snel ververst te worden. Kijk altijd welke motorolie voor je auto wordt voorgeschreven. Het gebruik van verkeerde motorolie kan voor de motor ernstige gevolgen Lees hier meer over het verschil van dure en goedkope motorolie.
olielekkage
Olielekkage koelvloeistof lekkage: De meeste mensen hebben het wel eens meegemaakt die vervellende olievlekken onder de auto. Soms in de vorm van enkel e druppels maar soms ook erg extreem. Hoe nu vast te stellen waar de olie lekkage vandaan komt. Stel als eerste vast of het wel om een olie lekkage gaat en niet om koelvloeistof lekkage van het Lees hier meer over Olielekkage koelvloeistof lekkage.
Olie verversen
Olie verversen en oliefilter vervangen: Kan ik zelf de olie van mijn auto verversen en het oliefilter vervangen? Je hoeft niet heel erg technisch aangelegd te zijn om zelf de olie van uw auto te verversen en het oliefilter te vervangen. Daarbij komt dat je de afgelopen olie kosteloos bij de milieustraat kan afgeven. Laat voordat je de olie gaat aftappen de motor eerst Lees hier meer over olie verversen en oliefilter vervangen.
Motoroliedruk
Slechte motoroliedruk: Het door het motorblok pompen van de motorolie is vergelijkbaar met het door het menselijk lichaam pompen van bloed. Zoals bij het menselijk lichaam alle organen moet worden voorzien van bloed. Moeten bij een motorblok alle draaiende onderdelen worden voorzien van motorolie. De oliepomp is hierbij Lees hier meer over het brandende olielampje en de oliedruk van de motor.
aps-turbo
kroon-oil
shortlease
vdhtools.nl
KHM katalysators
winparts.nl
autoverleden
nha
Autoverleden logo

Autoverleden – schadeverleden via kenteken of chassisnummer opvraagbaar.

autoverleden.nl
OBDwarenhuis

Zelf je auto uitlezen? en opzoek naar deskundig advies? De oplossing voor uw diagnoseprobleem!

OBDwarenhuis.nl