autoverleden
winparts.nl
cursus autotechniek

RDW over APK – herkeuring APK – afkeur APK:


De APK-keuring is een jaarlijkse keuring die wettelijk verplicht is voor alle personenauto’s en bedrijfsvoertuigen. De APK is een momentopname van de technische staat waarin het voertuig op de dag van de keuring verkeerd. Lichte voertuigen die rijden op benzine of elektrische aangedreven worden moeten vanaf vier jaar na toelating op de weg elk jaar APK gekeurd worden. Vervolgens na twee jaar en uiteindelijk elk daaropvolgend jaar. Als de auto op diesel of LPG rijd, moet de auto vanwege de verkeersveiligheid en het milieu drie jaar na toelating APK gekeurd worden. Gevolgd door elk daaropvolgend jaar. Lichte voertuigen zijn personenauto's of bedrijfsauto’s die beladen niet zwaarder mogen zijn dan 3500 kg. Een uitzondering is er voor taxi’s en ambulances. Deze moeten na een jaar gekeurd worden.


Wanneer moet de auto APK gekeurd zijn?


U mag de auto al twee maanden voor de keuringsdatum laten keuren, waarbij na goedkeuring de oorspronkelijke datum met 12 maanden wordt verlengd. Als u de auto nog voor de twee maanden van de vastgestelde datum laat keuren krijgt de auto een nieuwe APK verval datum. Of de auto op tijd is goedgekeurd controleert de RDW aan de hand van het keuringsregister. Wanneer de auto niet of te laat APK gekeurd is, riskeert u een boete.

Het APK keuringsrapport:


Na de APK -keuring ontvangt u een keuringsrapport waarop de uitkomst van de APK is vastgelegd. Op dit rapport worden de eventuele reparatie en afkeurpunten aangegeven. Daarnaast kan de keurmeester ook adviespunten noteren. Adviespunten zijn door de keurmeester geconstateerde afwijkingen die niet direct tot afkeuring van het voertuig leiden maar wel binnen afzienbare tijd moeten worden hersteld. Let er op dat u altijd een keuringsrapport ontvangt.


Wie controleert of de APK – keuring goed wordt uitgevoerd?


De RDW controleert met steekproeven of de APK keuring goed wordt uitgevoerd. Ten minste 3% van alle gekeurde voertuigen wordt aangewezen voor een steekproef. Per jaar controleert de RDW met deze steekproeven circa 200.000 voertuigen. Deze steekproef kan zowel bij goedkeuring als afkeuring van het voertuig plaatsvinden. Elk voertuig dat voor een steekproef aangewezen wordt, moet na het afmelden van de keuring maximaal anderhalf uur, plus de tijd die voor het uitvoeren van de steekproef nodig is, beschikbaar blijven op de plaats van de keuring. Medewerking aan een steekproef is verplicht. Als u het voertuig voortijdig meeneemt, ontvangt u geen keuringsrapport en wordt een eventuele goedkeuring ingetrokken.
Vervolg Pagina: Aanvullende Informatie/Voorbeelden/Gerelateerde Links.

Niet eens met het resultaat van de APK keuring:


Wanneer u het niet eens bent met de uitslag van de APK keuring, kunt u een herkeuring door de RDW aanvragen. Dit kan zowel bij een afkeuring als bij een goedkeuring. Voor de behandeling van een aanvraag rekent de RDW het daarvoor vastgestelde tarief. Als bij de herkeuring blijkt dat uw voertuig inderdaad onterecht is goed of afgekeurd. Ontvangt u het daarvoor betaalde bedrag van de RDW terug. Denk er wel om dat u altijd een keuringsrapport nodig heeft voor een goedkeuring. Vraag daar dan ook om bij de APK keuring. Als u het niet eens bent met de afkeuring van uw voertuig, dan moet u direct na de keuring bij de RDW een herkeuring aanvragen. De herkeuring vindt dan nog op dezelfde dag plaats. Denk er wel om dat de auto tussentijds niet verplaatst mag worden en dat er intussen geen reparaties verricht mogen worden. Tegen de APK goedkeuring van uw voertuig kunt u ook bezwaar maken. Dit is mogelijk in de hele periode dat het keuringsbewijs geldig is. Bedenk wel dat het niet eenvoudig is om pas (veel) later vast te stellen of het voertuig wel of niet aan de gestelde eisen voldeed op het moment van de oorspronkelijke keuring.

Kijk hier het voledige APK rechten en plichten overzicht.
apk
APK keuring: Uw auto moet voor de APK keuring en u wilt zelf controles - reparaties uitvoeren? Autogordels zijn verplicht voor auto’s vanaf 01-01-1971, in oudere auto’s hoeven ze dus niet in te zitten. Wanneer dit wel het geval is moeten ze goed werken, mogen ze niet gescheurd zijn, en moeten ze deugdelijk aan de carrosserie bevestigd zijn. In de auto’s na 01-01-1971 moeten....... Lees hier meer over APK keuring.
schorsen overschrijven
Kenteken / auto schorsen: Stel u heeft uw auto een langere periode niet nodig, maar wilt de auto niet verkopen. Dan is het ook mogelijk de auto voor een bepaalde tijd te schorsen. De maximale schors tijd is een jaar maar kan altijd verlengt worden. Voor een auto die geschorst is hoeft geen verzekering en belasting te worden betaald. Wel moet de auto dan op.... Lees hier meer over schorsen auto en autohandel.
autoweetjes
Weetjes voor iedere automobilist: Controle punten en weetjes die in principe iedere automobilist behoort te weten. Zoals het oliepeil van de motor waar kan ik op de oliepeilstok zien of er voldoende olie in zit? Het is normaal dat de motor wat olie verbruikt, daarom moet het oliepeil op gezette tijden worden gecontroleerd. Bij het controleren moet de auto..... Lees hier meer over weetjes voor iedere automobilist.
onderrhoud
Zelf auto onderhouden en repareren: Zelf je auto onderhouden en/of repareren behoort voor technisch aangelegde mensen zeker tot de mogelijkheden. En gezien de hoge garagerekeningen brengt het al snel een leuke verdienste met zich mee. Natuurlijk weet u voor uzelf of u in staat bent bepaalde onderhoud en reparatie werkzaamheden zelf uit... Lees hier meer over zelf auto onderhouden en repareren.
kosten auto onderdelen nieuw en gebruikt
Kosten auto onderdelen - kosten per onderdeel: Bij het aanbod van zowel gebruikte als nieuwe auto onderdelen kan de prijs aanzienlijk schelen. Als er bij een bepaalde uitvoering van een auto een onderdeel vaker stuk gaat, zal er bij het aanbod van gebruikte onderdelen meer vraag naar zijn. Hierdoor bestaat de kans, dat ook de prijs van betreffende onderdeel zal...... Lees hier meer over kosten auto onderdelen.
verschil in kosten APK
Prijsverschil APK: Aan welke kosten je moet denken bij een APK scheelt nogal per garage. Je zult er vanuit moeten gaan dat de prijs van de APK zelf, dus zonder eventuele reparaties, tussen de 20 en 65 euro zal liggen. Wel is het de vraag op welke manier de APK in rekening wordt gebracht. Zo kan bij de ene garage bij de APK kosten het afmelden van de APK en...... Lees hier meer over het verschil in APK kosten.
prijsverschil olie en vloeistoffen
Prijs en prijsverschil olie en vloeistoffen: Buiten dat er in de kwaliteit een prijs verschil zit is het ook van belang waar u de oliën en vloeistoffen gaat halen of besteld. Zo is de prijs bij een benzinepomp in de meeste gevallen hoger dan bij een automaterialen zaak. Voor bijvoorbeeld ruitensproeier antivries hoeft u niet naar een auto gerelateerde zaak...... Lees hier meer over prijs en prijsverschil olie en vloeistoffen.
remklauw
Vastzittende remzuiger / rem plunjer remklauw: Deze uitleg is in principe een aanvulling op de pagina onderhoud en vervangen remblokken en remschoenen. Het is namelijk niet altijd vanzelfsprekend dat de plunjers van de remklauwen gemakkelijk terug te duwen zijn. Wel is dit handig te doen als de remblokken er nog inzitten. Dan kan men namelijk een..... Lees hier meer over vastzittende zuiger / plunjer / remklauw.
auto veren
Gebroken veren vervangen: Net zoals het vaker voorkomt dat er fuseepennen / fuseekogels vervangen moeten worden komt het ook steeds vaker voor dat er bij de ophanging voor of achter veren breken. Dit alles komt met name door het aantal drempels die we dagelijks met de auto moeten nemen. Waardoor de ophanging veel meer belast wordt. daarbij komt dat..... Lees hier meer over gebroken veren vervangen.
wilelager auto
Wiellagers: De lagers die het wiel draaiende houden, en daardoor ook erg zwaar belast worden. waardoor het dan weer voorkomt dat het wiellager stukloopt of versleten is. Wanneer is een wiellager aan vervanging toe? Als een wiellager versleten is maakt deze een zingend, brommend en/of fluitend geluid. Waardoor een versleten wiellager al snel tijdens.........Lees hier meer over wiellager controleren en vervangen.
stuurkogels
Controleren stuurkogels of fuseepennen: Bij het handmatig controleren van de radiale kogel speling, is het van groot belang waar het wiel vastgepakt wordt.Vaak kan speling niet zichtbaar gemaakt worden wanneer het wiel midden onder en midden boven vastgepakt wordt.Een spelingsdetector is een hulpmiddel, waarmee niet elke speling zichtbaar gemaakt kan......Lees hier meer over stuurkogels en fuseepennen.
remleidingen
Uitleg vervangen remslangen - remleidingen: Het komt vaker voor dat de remslangen vervangen moeten worden dan dat de remleidingen vervangen moeten worden, het vervangen van de remslangen is ook niet zo ingrijpend als het vervangen van de remleidingen. De reden dat de remslang vervangen moet worden is meestal omdat deze poreus.....Lees hier meer over remslangen en remleidingen vervangen.
terugroepactie
Overzicht terugroepacties dealers: Alle terugroepacties in een overzicht. Bij de meting van 2012 is aangetoond dat Toyota als grootste autobouwer ter wereld ook de kroon spant met het aantal teruggeroepen auto's. Een terugroepactie heeft in de meest voorkomende gevallen betrekking op de veiligheid van desbetreffende (model type) auto. U kunt bijvoorbeeld... Lees hier meer over terugroepacties van autofabrikanten.
Sitemap:

Technische Informatie

Algemene Auto Informatie

Overige autoweetjes