Kentekencheck
autoverleden
winparts.nl
cursus autotechniek

Hoe werkt een auto accu? Het principe van de loodzwavelzuur batterij.


Het doel van een batterij is het opslaan van elektrische energie, zodat deze op elk willekeurig ogenblik kan worden gebruikt. Hiertoe wordt energie in de vorm van elektriciteit aan de batterij toegevoegd (geladen), welke energie weer in dezelfde vorm daaraan wordt onttrokken. Hieronder staan zeven vragen met antwoorden over batterijen.

Wat is een batterij?


Een batterij bestaat uit een aantal accucellen, welke alle volkomen gelijk zijn. In deze cellen bevinden zich twee soorten platen: de positieve en de negatieve, welke zijn ondergedompeld in een oplossing van in gedistilleerd verdund zwavelzuur, het zogenaamde elektrolyt.

Wat gebeurt er in een cel tijdens het ontladen van de accu?


Wanneer een cel wordt ontladen, ontstaat er een stroom, doordat het zuur van het elektrolyt zich bindt met het materiaal, waaruit de pasta van de plaat bestaat, tot loodsulfaat, terwijl water vrijkomt. De totale hoeveelheid vloeistof in de cellen blijft echter nagenoeg gelijk en dus ook de vloeistofhoogte. Het zuurgehalte in het elektrolyt vermindert echter, hetgeen is te constateren aan de verandering van het s.g. Naar mate het zuurgehalte in het elektrolyt afneemt, wordt het s.g. daarvan lager. Dit s.g. kan een maatstaf zijn voor lading - of ontlading toestand van de batterij. Door het s.g. te meten met de zuurweger, kan men dus vaststellen in hoeverre een batterij geladen cq. ontladen is.

Wat gebeurt er in een cel tijdens het laden?


Tijdens het laden vindt het omgekeerde plaats als bij het ontladen, doordat elektrische stroom wordt toegevoerd in richting tegengesteld aan die bij het ontladen; hierdoor vindt wederom een chemische reactie plaats, waarbij uit het loodsulfaat van de platen zwavelzuur wordt gevormd, dat in de vloeistof in oplossing gaat en het s.g. doet toenemen. Dit is weer te meten met een zuurweger. Bovendien wordt tijdens het laden het water ontleed in waterstof en zuurstof, welke gassen in een bepaalde verhouding een explosief mengsel kunnen vormen. In verband hiermede is het dus duidelijk, waarom de aanwezigheid van open vuur en vonken in de nabijheid van een batterij tijdens het laden zeer gevaarlijk kan zijn.

Wanneer wordt ontladen schadelijk voor de platen?


Zoals uit voorgaande antwoorden blijkt is het s.g. van het elektrolyt, behoudens afwijkingen, een maatstaf voor de ladingstoestand. Bij een elektrolyt temperatuur van 15 C en een juist zuurniveau (6mm. boven de spatplaat) geldt voor de batterij: Ontladen Half - geladen s.g. 1.130 s.g. 1.200 s.g. 1.260/1.275 LET OP: Dieper ontladen dan het minimum s.g.1.130 is schadelijk voor de platen!
Vervolg Pagina: Aanvullende Informatie/Voorbeelden/Gerelateerde Links.

Hoe kan in de accu het zuurniveau dalen?


Zoals uit bovenstaande blijkt gaat (wanneer er tenminste niet gemorst wordt) nooit zuur uit de accu verloren. Zodat dit gedurende de gehele levensduur van de batterij niet aangevuld behoeft te worden. Omdat er tijdens het laden water ontleed wordt en als gas ontwijkt, en er bovendien ook door verdamping nog iets verloren gaat, dient toch regelmatig het zuurniveau gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd te worden. Dit gebeurd door het toevoegen van gedestilleerd water. Elke andere vloeistof dan gedistilleerd water is zeer schadelijk voor de batterij, omdat er een grote reeks van onzuiverheden, een funeste invloed hebben op het plaatmateriaal. Wanneer toch vreemde stoffen in het elektrolyt worden aangetroffen zal de totale garantie vervallen.

Hoe kan ik het beste de accu - batterij opladen?


In principe kan dit op twee manieren geschieden, namelijk: lading en ontlading vinden gelijktijdig plaats. Men spreekt hierbij van buffer lading, zoals in auto's en schepen. Bij toepassing van deze laadmethode moet de dynamo voorzien zijn van een spanningsregelaar, waarmee de laadspanning onafhankelijk van de belasting constant wordt gehouden. Deze spanningsregelaar moet ingesteld zijn op een spanning, overeenkomstig met 2.30-2.35 volt per cel van de batterij. Krijgt de batterij te weinig lading dan moet de spanningsregelaar wat hoger ingesteld worden, echter niet hoger dan 2.40 volt per cel. Bij voorkeur moet de batterij tijdens gebruik tussen 3/4 en nagenoeg vol geladen blijven (s.g. tussen 1.240-1.275).Er moet gestreefd worden naar evenwicht tussen lading en ontlading. Een voortdurend hoog s.g. en veel waterverbruik wijst op overlading. Te weinig lading blijkt uit een laag s.g. (meestal lager dan 1.240) en daling van de batterijspanning. Er wordt afwisselend geladen en ontladen. De lading moet gegeven worden met de stromen als vermeld bij a). Zodra in de cellen gasontwikkeling optreedt moet de lading worden voortgezet met de eind laadstroom. De batterij is voldoende geladen, wanneer de cellen gassen en het s.g. gedurende een uur niet meer is toegenomen. Het s.g. heeft dan een waarde tussen de 1.260 en 1.275.

onderdelen

Waar moet ik beginnen met zoeken bij een storing?


Indien het soortelijk gewicht van het elektrolyt in de batterij laag is, doch in alle cellen gelijk, controleer dan de dynamo en de v - snaar of overbrenging riem. Een slippende v - snaar kan de oorzaak zijn wanneer de laadstroom afgegeven door de generator de batterij niet bereikt. Dan de spanningsregelaar: is deze niet juist afgesteld, dan dient dit zo spoedig mogelijk door een terzake kundige vakman te gebeuren. Meet de spanning altijd op de klemmen van de batterij! De verbindingen tussen de dynamo en de batterij en tussen de delen der batterij. Eventuele overgangsweerstanden, welke optreden ten gevolge van losse verbindingen, verhinderen een goed functioneren van de batterij. Indien de soortelijke gewichten in de cellen van de batterij onderling sterke verschillen vertonen dan is dit een aanwijzing dat de batterij versleten is en dat er zuur verloren is gegaan tijdens het laden.
stratkabels jumpstarter
Hoe startkabels of jumpstarter gebruiken: Veel mensen hebben het al eens meegemaakt, de lampen van de auto laten branden en bij terugkomst geen startstroom meer. Gelukkig geven de auto’s van tegenwoordig een signaal als je bij het uitstappen de lampen laat branden.  Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn dat de accu leeg loopt of stuk.... Lees hier meer over gebruik startkabels en jump starter.
onderhoudsbeurt
Kleine beurt, grote beurt of service beurt: De auto zal door het rijden met  de auto en de weersbeïnvloeding  van buitenaf, op tijd zijn onderhoudsbeurten moeten ondergaan. Wij noemen bewust ook de weersbeïnvloeding omdat er vaak wordt  gedacht dat als de auto weinig gebruikt wordt alles ook minder snel slijt, en daardoor minder onderhoud nodig heeft.... Lees hier meer over onderhoudsbeurten auto.
dynamo startmotor
Dynamo en startmotor: Moderne dynamo's worden steeds lichter en kunnen meer vermogen leveren. Dit betekent dat de koeling van spanningsregelaar, diodes en wikkelmateriaal ook belangrijker wordt. De startmotor is bijna geheel dicht. Alleen de directe verbindingen met de accu en de startrelais kabel zijn gevoelig voor vocht. Vaak zijn deze verbindingen afgedekt.... Lees hier meer over dynamo en startmotor.
kosten auto onderdelen nieuw en gebruikt
Kosten auto onderdelen - kosten per onderdeel: Bij het aanbod van zowel gebruikte als nieuwe auto onderdelen kan de prijs aanzienlijk schelen. Als er bij een bepaalde uitvoering van een auto een onderdeel vaker stuk gaat, zal er bij het aanbod van gebruikte onderdelen meer vraag naar zijn. Hierdoor bestaat de kans, dat ook de prijs van betreffende onderdeel zal...... Lees hier meer over kosten auto onderdelen.
zekering auto vervangen
Auto zekeringen controleren vervangen: Er bestaan in verschillende auto’s verschillende soorten zekeringen. Bij de auto’s van de laatste jaren zien we echter veelal de welbekende steekzekering. Zekeringen hebben we in verschillende waardes. Deze waarde noemen we ampère. Ampère is een eenheid van elektrische stroom en wordt met......Lees hier meer over zekeringen auto controleren en vervangen.
prijsverschil olie en vloeistoffen
Prijs en prijsverschil olie en vloeistoffen: Buiten dat er in de kwaliteit een prijs verschil zit is het ook van belang waar u de oliën en vloeistoffen gaat halen of besteld. Zo is de prijs bij een benzinepomp in de meeste gevallen hoger dan bij een automaterialen zaak. Voor bijvoorbeeld ruitensproeier antivries hoeft u niet naar een auto gerelateerde zaak...... Lees hier meer over prijs en prijsverschil olie en vloeistoffen.
Auto accu controleren doormeten
Auto accu controleren en doormeten: Als de auto niet meer start omdat de accu leeg is moet er eerst naar de laadspanning worden gekeken. Om de laadspanning te kunnen meten zal de motor echter wel gestart moeten worden. Dit kan men bijvoorbeeld doen door middel van een jump starter of door het overstarten via startkabels. Een andere mogelijkheid is de accu...... Lees hier meer over auto accu controleren en meten.
lekstroom auto
Geen startstroom meer: maar waar ligt de oorzaak, als eerste wordt de accu gecontroleerd met name in de wintermaanden geeft deze door de kou nogal eens de geest. Alvorens deze te vernieuwen moet deze natuurlijk eerst gecontroleerd worden of deze werkelijk defect is. De nieuwere accu's zijn gemakkelijk te controleren doordat er een oog in de accu zit waar een kleur wordt......Lees hier meer over startstroom.
kabelboom auto
Kabelboom auto: De kabelboom ligt verspreid door de auto, maar met name onder het dashboard van de auto. Vanuit het dashboard loopt de kabelboom naar de motorruimte en tot aan de achterlichten van de auto. De kabelboom ligt dan over de vloer weggewerkt onder de vloerbekleding. Bij met name moderne auto’s is dit het netwerk naar alle ECU opties.... Lees hier meer over de kabelboom van de auto.
multiriem
De mulitiriem: wat in principe de vervanger van de welbekende V snaar is, die voorkomt bij de oudere auto's, de v snaar drijft meestal enkel de dynamo en de waterpomp aan later werd daar ook de stuurbekrachtiging aan toegevoegd. bij de nieuwere auto's is daar vaak ook weer de Airco pomp bij gekomen en is men later overgegaan op de multiriem. Deze riem ligt......Lees meer over uitleg multiriem.
kilometerstand
Benzine of dieselmotor auto start slecht of slaat niet aan: Het belangrijkste hierbij is voldoende startstroom. Deze startstroom komt uit de accu die tijdens het rijden door de dynamo word opgeladen, om vervolgens de volgende startstroom te kunnen leveren. De accu is in de meeste gevallen ook het probleem van een niet startende auto. Met name in de..... Lees hier meer over slecht of niet startende auto.
elektronische systemen
Afkortingen elektronisch aangestuurde systemen auto: De auto kent vele technische snufjes. Zo zie je bij de aankoop van een auto ook allerlei afkortingen van aanwezige techniek staan. Denk daarbij aan ABS,  ASR,  ESP, TCS,  ASC,  ETC, ETS, ESC, DSC, VDC, DSTC, PSM, VSA,  VSC EBA, EBD, EBV en  BAS. Een ding staat vast, al deze technische toevoegingen..... Lees hier meer over afkortingen elektronische systemen auto.
Sitemap:

Technische Informatie

Algemene Auto Informatie

Overige autoweetjes