Hoe werkt een auto accu? Het principe van de loodzwavelzuur batterij

Het doel van een batterij is het opslaan van elektrische energie, zodat deze op elk willekeurig ogenblik kan worden gebruikt. Hiertoe wordt energie in de vorm van elektriciteit aan de batterij toegevoegd (geladen), welke energie weer in dezelfde vorm daaraan wordt onttrokken. Hieronder staan zeven vragen met antwoorden over batterijen.

Wat is een batterij?

Een batterij bestaat uit een aantal accucellen, welke alle volkomen gelijk zijn. In deze cellen bevinden zich twee soorten platen: de positieve en de negatieve, welke zijn ondergedompeld in een oplossing van in gedistilleerd verdund zwavelzuur, het zogenaamde elektrolyt.

Wat gebeurt er in een cel tijdens het ontladen van de accu?

Wanneer een cel wordt ontladen, ontstaat er een stroom, doordat het zuur van het elektrolyt zich bindt met het materiaal, waaruit de pasta van de plaat bestaat, tot loodsulfaat, terwijl water vrijkomt. De totale hoeveelheid vloeistof in de cellen blijft echter nagenoeg gelijk en dus ook de vloeistofhoogte. Het zuurgehalte in het elektrolyt vermindert echter, hetgeen is te constateren aan de verandering van het s.g. Naar mate het zuurgehalte in het elektrolyt afneemt, wordt het s.g. daarvan lager. Dit s.g. kan een maatstaf zijn voor lading - of ontlading toestand van de batterij. Door het s.g. te meten met de zuurweger, kan men dus vaststellen in hoeverre een batterij geladen cq. ontladen is.

Wat gebeurt er in een cel tijdens het laden?

Tijdens het laden vindt het omgekeerde plaats als bij het ontladen, doordat elektrische stroom wordt toegevoerd in richting tegengesteld aan die bij het ontladen; hierdoor vindt wederom een chemische reactie plaats, waarbij uit het loodsulfaat van de platen zwavelzuur wordt gevormd, dat in de vloeistof in oplossing gaat en het s.g. doet toenemen. Dit is weer te meten met een zuurweger. Bovendien wordt tijdens het laden het water ontleed in waterstof en zuurstof, welke gassen in een bepaalde verhouding een explosief mengsel kunnen vormen. In verband hiermede is het dus duidelijk, waarom de aanwezigheid van open vuur en vonken in de nabijheid van een batterij tijdens het laden zeer gevaarlijk kan zijn.

Wanneer wordt ontladen schadelijk voor de platen?

Zoals uit voorgaande antwoorden blijkt is het s.g. van het elektrolyt, behoudens afwijkingen, een maatstaf voor de ladingstoestand. Bij een elektrolyt temperatuur van 15 C en een juist zuurniveau (6mm. boven de spatplaat) geldt voor de batterij: Ontladen Half - geladen s.g. 1.130 s.g. 1.200 s.g. 1.260/1.275 LET OP: Dieper ontladen dan het minimum s.g.1.130 is schadelijk voor de platen!

Hoe kan in de accu het zuurniveau dalen?

Zoals uit bovenstaande blijkt gaat (wanneer er tenminste niet gemorst wordt) nooit zuur uit de accu verloren. Zodat dit gedurende de gehele levensduur van de batterij niet aangevuld behoeft te worden. Omdat er tijdens het laden water ontleed wordt en als gas ontwijkt, en er bovendien ook door verdamping nog iets verloren gaat, dient toch regelmatig het zuurniveau gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd te worden. Dit gebeurd door het toevoegen van gedestilleerd water. Elke andere vloeistof dan gedistilleerd water is zeer schadelijk voor de batterij, omdat er een grote reeks van onzuiverheden, een funeste invloed hebben op het plaatmateriaal. Wanneer toch vreemde stoffen in het elektrolyt worden aangetroffen zal de totale garantie vervallen.

Hoe kan ik het beste de accu - batterij opladen?

In principe kan dit op twee manieren geschieden, namelijk: lading en ontlading vinden gelijktijdig plaats. Men spreekt hierbij van buffer lading, zoals in auto’s en schepen. Bij toepassing van deze laadmethode moet de dynamo voorzien zijn van een spanningsregelaar, waarmee de laadspanning onafhankelijk van de belasting constant wordt gehouden. Deze spanningsregelaar moet ingesteld zijn op een spanning, overeenkomstig met 2.30-2.35 volt per cel van de batterij. Krijgt de batterij te weinig lading dan moet de spanningsregelaar wat hoger ingesteld worden, echter niet hoger dan 2.40 volt per cel. Bij voorkeur moet de batterij tijdens gebruik tussen 3/4 en nagenoeg vol geladen blijven (s.g. tussen 1.240-1.275).Er moet gestreefd worden naar evenwicht tussen lading en ontlading. Een voortdurend hoog s.g. en veel waterverbruik wijst op overlading. Te weinig lading blijkt uit een laag s.g. (meestal lager dan 1.240) en daling van de batterijspanning. Er wordt afwisselend geladen en ontladen. De lading moet gegeven worden met de stromen als vermeld bij a. Zodra in de cellen gasontwikkeling optreedt moet de lading worden voortgezet met de eind laadstroom. De batterij is voldoende geladen, wanneer de cellen gassen en het s.g. gedurende een uur niet meer is toegenomen. Het s.g. heeft dan een waarde tussen de 1.260 en 1.275.

Onderwerp gerelateerde artikelen

startkabels aansluiten
Hoe startkabels of jumpstarter gebruiken: Veel mensen hebben het al eens meegemaakt, de lampen van de auto laten branden en bij terugkomst geen startstroom meer. Gelukkig geven de auto’s van tegenwoordig een signaal als je bij het uitstappen de lampen laat branden. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn dat de accu leeg loopt of stuk Lees hier meer over gebruik startkabels en jump starter.
Dynamo en startmotor
Dynamo en startmotor: Moderne dynamo's worden steeds lichter en kunnen meer vermogen leveren. Dit betekent dat de koeling van spanningsregelaar, diodes en wikkelmateriaal ook belangrijker wordt. De startmotor is bijna geheel dicht. Alleen de directe verbindingen met de accu en de startrelais kabel zijn gevoelig voor vocht. Vaak zijn deze verbindingen afgedekt Lees hier meer over dynamo en startmotor.
Startstroom
Geen startstroom meer: Maar waar ligt de oorzaak, als eerste wordt de accu gecontroleerd met name in de wintermaanden geeft deze door de kou nogal eens de geest. Alvorens deze te vernieuwen moet deze natuurlijk eerst gecontroleerd worden of deze werkelijk defect is. De nieuwere accu's zijn gemakkelijk te controleren doordat er een oog in de accu zit waar een kleur wordt Lees hier meer over startstroom.
elektronische systemen
Afkortingen elektronisch aangestuurde systemen auto: De auto kent vele technische snufjes. Zo zie je bij de aankoop van een auto ook allerlei afkortingen van aanwezige techniek staan. Denk daarbij aan ABS, ASR, ESP, TCS, ASC, ETC, ETS, ESC, DSC, VDC, DSTC, PSM, VSA, VSC EBA, EBD, EBV en BAS. Een ding staat vast, al deze technische toevoegingen Lees hier meer over afkortingen elektronische systemen auto.
Storingscode uitlezen
Storingscode auto uitlezen: Door de elektronica is de auto van tegenwoordig een stuk comfortabeler maar vooral ook ingewikkelder geworden wanneer er zich problemen voordoen is het bijna niet meer te doen de storing met een multimeter en de bijbehorende elektrische schema's op te lossen. Daarom is het steeds vaker nodig maar vooral ook handig en wat te denken van Lees hier meer over uitlezen auto.
kosten reparatie onderhoud
Kosten reparatie en onderhoud auto: De kosten van bijvoorbeeld het vervangen van een distributieriem, waterpomp, remblokken, remschijven of een koppakking zal per auto verschillen. De reden daarbij is dat het aantal werkuren per type auto zal verschillen. Dit heeft met name te maken hoe toegankelijk het te vervangen onderdeel is en hoeveel er Lees hier meer over kosten reparatie en onderhoud auto.
aps-turbo
kroon-oil
shortlease
vdhtools.nl
KHM katalysators
winparts.nl
autoverleden
nha
Autoverleden logo

Autoverleden – schadeverleden via kenteken of chassisnummer opvraagbaar.

autoverleden.nl
OBDwarenhuis

Zelf je auto uitlezen? en opzoek naar deskundig advies? De oplossing voor uw diagnoseprobleem!

OBDwarenhuis.nl