Kentekencheck
autoverleden
winparts.nl
cursus autotechniek

Schonere auto - waterstof als brandstof ?In Nederland hebben we al jaren een fileprobleem. Er zijn teveel mensen die met de auto gaan. En met al die auto's vervuilen we door de uitlaatgassen het milieu. De laatste jaren komt smogvorming dan ook steeds meer voor. Smog is slecht voor de gezondheid van mensen. Daarom werden er oplossingen bedacht. Minder auto's zou natuurlijk een oplossing zijn, maar dat is moeilijk. Mensen hebben een voorkeur om met hun eigen auto ergens naar toe te gaan. Een andere oplossing is schonere auto's. Dat kan door een schonere motor te maken of door de uitlaatgassen zelf schoner te maken. Dat laatste was het makkelijkst. Dat kon met de katalysator. Elke auto heeft tegenwoordig een katalysator. Daarin worden de vervuilende gassen over edele metalen geleid. Daar ontstaat een chemische reactie en de vervuilende deeltjes verdwijnen en komen niet meer in de lucht terecht. Een derde oplossing om auto's schoner te maken is een auto die minder verbruikt. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door lichtere materialen te gebruiken, zoals aluminium en kunststoffen. Een kleinere auto verbruikt natuurlijk ook minder benzine, stoot dus minder uitlaatgassen uit en is daarom ook schoner. Een laatste manier om de auto schoner te laten zijn is om de motor door andere brandstof of elektrische te laten aandrijven.

Waterstof de brandstof van de toekomst?Bij waterstof is de enige afvalstof die uit de uitlaat komt een flesje water. Maar hoe werkt dat rijden op waterstof precies? in de auto zit een brandstofcel. Die kun je wel een beetje vergelijken met een elektriciteitscentrale. Brandstofcellen zetten waterstof en zuurstof uit de lucht om in water. Dat proces levert elektrische stroom. En met die elektriciteit wordt deze elektromotor aangedreven. Een brandstofcel levert elektrische energie via een chemische reactie. In een Proton Exchange Membrane cel zit een membraan waar alleen protonen doorheen kunnen. In ieder celcompartiment bevindt zich een koolstofelektrode bedekt met een laagje platina. Het membraan zorgt ervoor dat er geen direct contact is tussen waterstof en zuurstof. Aan de ene elektrode staat een waterstofmolecuul 2 elektronen af. Dit is de negatieve elektrode. De protonen gaan door het membraan naar de positieve elektrode. De elektronen gaan via de metaaldraad ook naar de positieve elektrode. Zo gaat er een stroom lopen waarmee je een elektromotor kan aandrijven. Aan de positieve elektrode zal een zuurstofmolecuul elektronen en H+-ionen opnemen. Een deeltje dat elektronen afstaat wordt reductor genoemd. Waterstof is dus de reductor. Zuurstof is de oxidator, want die neemt elektronen op. De elektronenoverdracht van reductor naar oxidator heet een redoxreactie.
Vervolg Pagina: Aanvullende Informatie/Voorbeelden/Gerelateerde Links.

Alternatieve brandstof voor de auto:


Er rijden inmiddels steeds meer auto's op alternatieve brandstof. Zo bestaan er voertuigen die op koolzaadolie kunnen rijden. De voordelen van koolzaadolie zijn, dat het een CO2-neutrale brandstof is. Dat bekent, dat het plantje als het groeit net zoveel CO2 opneemt uit de lucht als dat er later via de uitlaat weer uit de auto komt (het houdt elkaar in evenwicht). Is het niet een beetje raar een dieselmotor die op plantaardige olie rijdt? Nou, als je teruggaat in de geschiedenis, toen meneer Diesel de diesel motor uitvond, gebruikte hij als brandstof motorolie en dat was van slaolie? En dat is eigenlijk één van de 500 verschillende soorten plantaardige oliën die we kennen om als brandstof te gebruiken. Het is dan ook de basisgrondstof koolzaad kool ( Koolzaad is een gewas,) herkenbaar aan de hele mooie gele bloemetjes in het voorjaar. Daaruit komen vervolgens 2 producten. De eerste is de olie die we in deze dieselmotoren gooien. En de 2de is de koolzaadkoek, wat een uitmuntend eiwitrijk krachtvoer voor het vee is.
katalysator
Werking Katalysator: De katalysator bevindt zich voor in het uitlaatsysteem, vlak na de motor, onder de auto. Deze verwijderd de schadelijke en giftige gassen uit de uitlaatgassen. De katalysator bestaat eigenlijk uit twee soorten katalysatoren. De reductie - katalysator en de oxidatiekatalysator. Voor we beginnen met het uitleggen van de werking moet je weten dat in de....Lees hier meer over werking katalysator.
brandstof
Brandstofinspuiting of brandstofinjectie: zorgt bij een verbrandingsmotor voor vervoer van vloeibare brandstof in het inlaatspruitstuk,de verbrandingsruimte of een voorruimte daarvan. De werkwijze bestaat bij een dieselmotor uit het in de cilinder of voorkamer brengen van brandstof door een verstuiver, die de brandstof onder verhoogde druk door een... Lees hier meer over brandstof inspuiting of injectie.
autogas lpg
Autogas-lpg-G3: Er werd van de carburator overgestapt naar de elektronische injectie omdat deze een betere dosering en timing van de brandstoftoevoer toeliet. Daaraan werd nog een katalysator met lambdasonde gekoppeld om de uitstoot verder te verminderen. De bouwers van LPG - installaties wilden dit milieuvoordeel behouden. Daarom werd het klassiek gas verdampsysteem..... Lees hier meer over autogas lpg g3.
brandstof
Rijden op mest: Rijden op groen gas is net als elektrisch rijden een milieuvriendelijk alternatief voor rijden op fossiele brandstoffen als benzine en diesel. Auto's op groen gas scoren vooral goed voor het klimaat. De uitstoot aan het broeikasgas CO2 vermindert met 40 tot 90 procent ten opzichte van benzine, afhankelijk van de gebruikte grondstof voor groen gas..... Lees hier meer over alternatieve brandstof.
tips brandstof besparing
12 Tips en weetjes om brandstof uit te sparen: Dat autorijden erg duur is weten we, en dat daarvan de brandstof een grote kostenpost is weten we ook. Maar weet u ook dat je op verschillende eenvoudige manieren brandstof kunt besparen? Tip 1, Het kan niet vaak genoeg herhaald worden, maar controleer regelmatig de bandenspanning, bij een te lage bandenspanning de juiste........ Lees hier meer over brandstof besparing.
elektrische auto
Elektrische auto: De autowereld is al langer op zoek naar aandrijf bronnen die geen of nauwelijks vervuiling uitstoten. Elektrische auto's lijken goede kansen te hebben. Deze types kampen echter technisch gezien met een niet onaanzienlijk probleem: de actieradius is klein en het prestatieniveau laag. Bovendien moet een dergelijke auto altijd een keer 'aan de stekker', waar..... Lees hier meer over de elektrische auto.
dieselmotor
Werking dieselmotor:In dieselmotoren, die ook wel compressie ontsteking motoren worden genoemd, ontbrand de brandstof niet door een bougie maar gaat dat automatisch. Dit gebeurd omdat de lucht die is samengedrukt door de zuiger heel heet wordt en zo de diesel vanzelf laat ontbranden. Bij het opstarten van de dieselmotor is de lucht natuurlijk......Lees hier meer over Werking dieselmotor.
energielabel en brandstofverbruik
Energielabel auto en brandstofverbruik: Zoals we vele energielabels kennen, bestaat er sinds januari 2001 ook een energielabel voor personenauto’s. Met de invoering van het energielabel, wil Europa de consument stimuleren om een energiezuinige auto aan te schaffen. Op het energie label staat informatie over het brandstofverbruik in vergelijking met het..... Lees hier meer over energielabel en brandstofverbruik.
kosten auto onderdelen nieuw en gebruikt
Kosten auto onderdelen - kosten per onderdeel: Bij het aanbod van zowel gebruikte als nieuwe auto onderdelen kan de prijs aanzienlijk schelen. Als er bij een bepaalde uitvoering van een auto een onderdeel vaker stuk gaat, zal er bij het aanbod van gebruikte onderdelen meer vraag naar zijn. Hierdoor bestaat de kans, dat ook de prijs van betreffende onderdeel zal...... Lees hier meer over kosten auto onderdelen.
motor auto
Verbranding motor: De automotoren van tegenwoordig lopen op benzine, elektriciteit, diesel of gas (LPG). De meest gebruikte brandstof op dit moment is benzine, maar er worden steeds meer auto’s met een dieselmotor verkocht. In andere landen, zoals Frankrijk en Italië is het marktaandeel diesels vele malen groter dan in Nederland. Daar heeft 80% van alle verkochte.......Lees hier meer over verbranding motor.
benzine motor
Ontwikkeling - verbrandingsmotor: Al reeds in het begin van 1800 experimenteren verschillende mensen met een verbrandingsmotor die op een gas/luchtmengsel liep. Hiervoor had men voertuigen die werkten op stoomkracht. Verbrandingsmotor die uitgevonden is door Rivaz (1752-1828). Maar het idee voor dit type motor werd bedacht in 1673 door Huygens....Lees hier meer over ontwikkeling verbrandingsmotor.
Sitemap:

Technische Informatie

Algemene Auto Informatie

Overige autoweetjes