Kentekencheck
autoverleden
winparts.nl
cursus autotechniek

Brandstof toevoer via inspuiting of brandstofinjectie -Benzine motor en diesel motoren:


Brandstofinspuiting of brandstofinjectie zorgt bij een verbrandingsmotor voor vervoer van vloeibare brandstof. Deze loopt via het inlaatspruitstuk,de verbrandingsruimte of een voorruimte daarvan. De werkwijze bij een dieselmotor bestaat uit het in de cilinder of voorkamer brengen van brandstof door een verstuiver. Die de brandstof vervolgens onder verhoogde druk door een persleiding van een inspuitpomp aangevoerd krijgt. Bij de constructie van het systeem is het van primair belang te streven naar een volkomen beheersing van de brandstofinspuiting. Dat wil zeggen, dat de inspuiting voor de verbranding weinig tijd nodig heeft. En dat met behoud van voldoende indringing, druppel fijnheid en juiste hoeveelheid.

Regeling inspuitmoment - benzine verbruik:


De regeling van het inspuitmoment gebeurt mechanisch of automatisch met behulp van een zogenaamde inspuit versteller. Bij dieselmotoren wordt de brandstof even voor het einde van de compressieslag in de samengeperste lucht in de cilinder of voorkamer gebracht. Waartoe de inspuitdruk, afhankelijk van het type motor, 8 tot 20 MPa en bij grote tweetaktdiesels wel tot 140 MPa kan bedragen. Inspuiting bij benzinemotoren gaat via een verstuiver de cilinder in. Dit gebeurd bij een viertaktmotoren over het algemeen via de inlaatbuis vóór de inlaatklep. Centrale inspuiting is een techniek, waarbij een enkelpunts inspuitsysteem op de plaats van de carburateur wordt gemonteerd en de brandstof in het inlaatspruitstuk perst. De belangrijkste voordelen van benzine-inspuiting ten opzichte van de standaard carburateur zijn een beter benzineverbruik, minder bevriezingsgevaar of hinderlijke benzine neerslag in de zuigbuizen en betere start eigenschappen.

Benzine verbuik:Het benzine verbruik wordt aangegeven in aantal liters per 100 km of in km per liter, bij een bepaalde rijsnelheid. Dit is uiteraard ook afhankelijk van het benodigde vermogen bij die snelheid en de vorm van het voertuig. Doordat de verbrandingsmotor zijn gebruik per geproduceerde eenheid van arbeid (uitgedrukt in kWh) sterk verschillend is met de belasting, is het niet juist dat het verbruik per 100 km blijft dalen als men een lagere snelheid kiest. Bij een stationair draaiende motor wordt het gehele verbruik veroorzaakt door wat de motor nodig heeft om zichzelf in gang te houden. Bij 50 km/uur is voor de voortbeweging bij een gemiddelde personenauto 2,5 à 3 kW nodig en dat is ongeveer één tiende van het maximale vermogen, dus de motor moet maar weinig meer presteren dan hij stationair lopend doet. Een belangrijk deel van het verbruik heeft echter geen andere functie dan de motor verliezen te dekken en het ding in beweging te houden. Zonder dit effect zou een verbruik van 2 à 2,5 op 100 km bij 50 km/uur in de verwachting liggen, het is beter als het 3 à 4 op 100 km. Het minimum verbruik dat men met een auto kan bereiken, wordt behaald bij een snelheid tussen 25 en 60 km/uur afhankelijk van het type, correcte motorafstelling, enz.
Vervolg Pagina: Aanvullende Informatie/Voorbeelden/Gerelateerde Links.

Vervolg benzine verbruik:


In het dagelijks gebruik is er nog een belangrijke verliespost die veroorzaakt wordt door de in het verkeer afgedwongen snelheidsverandering. Om een voertuig op snelheid te brengen, moet bewegingsenergie aan de massa worden toegevoegd. Die energie is door de motor geleverd ten koste van brandstofverbruik. Voordat brandstofverbruik krijgt men afstand verplaatsing terug als men de auto zou laten uitlopen met uitgeschakelde motor. In normaal verkeer is dat niet mogelijk en wordt de in de auto opgehoopte bewegende energie vernietigd door harder of zachter te remmen. Het gaat hier niet om te kleine hoeveelheden. Als een vuistregel kan men hanteren dat eenmaal optrekken tot een snelheid van V km/uur evenveel brandstof vraagt als het rijden van een afstand van 0,01 • V km met diezelfde snelheid. Dus één keer optrekken tot 100 km/uur kost evenveel brandstof als 1 km rijden met een snelheid van 100 km/uur.

In de meeste gevallen is het hoge brandstofverbruik per km dan ook in het stadsverkeer. Dat door lage snelheden juist gunstig zou moeten zijn, wordt sterk verhoogd door het 'optrekken en afremmen van het stadsverkeer. Welke brandstofmotor men ook in voertuigen wil gebruiken, deze energieverspilling, die haar oorsprong vindt in de verkeersafwikkeling, zal blijven bestaan. Wel kan men proberen de verliezen te verminderen. Eén van de middelen is om voor stadsverkeer zo licht mogelijke auto's te gebruiken per vervoerde reiziger of kg lading. Een andere manier is om rustig af te remmen. Hierbij wordt tijdens de remming de energie niet in warmte omgezet of opgeslagen, bijvoorbeeld door een druk accu op te pompen, een vliegwiel in de auto op gang te brengen en bij elektrische aandrijving wordt tijdens het remmen stroom opgewekt die een accu kan opladen. Bij de volgende start wordt de energie weer uit dit hulpsysteem gehaald tijdens het versnellen van het voertuig. De grotere technische mogelijkheid en een hogere prijs zouden door lagere energiekosten per km vooral in stadsverkeer veranderd kunnen worden. Bij veel gebruik van het voertuig op autowegen en lange afstanden is het mechanisme echter zinloos en zelfs in principe nadelig.

Pingelen – nadieselen: Oorzaak slechte verbranding.


Pingelen oftewel zelfontbranding van de brandstof: Bij pingelen / nadieselen bevinden zich buiten de ontbranding via de bougie vonk in de verbrandingsruimte van de motor nog meer ontbrandingen plaats. Pingelen is iets wat tegenwoordig bij de nieuwere auto’s aanzienlijk minder voorkomt. Mochten er wel problemen zijn met pingelen / nadieselen moet de oorzaak al snel gezocht worden bij de injectienaalden (te veel olie in inlaatsysteem) Ook het uitlezen van de ECU (computer) kan u mogelijk verder helpen achter de oorzaak van het nadieselen te komen.

Bij de oudere auto's (oldtimers) hoor je het nog steeds. Met name omdat bij deze motoren de brandstof vaak zonder injectie rechtstreeks in de carburateur wordt gespoten. Dit pingelen kan onder andere veroorzaakt worden door de samenstelling van de brandstof en klinkt als een tikkend ratelend geluid. Met name als er onder de toeren gereden wordt is het geluid sterker hoorbaar. Zo zag je in de periode dat het gezien de brandstofprijs interessant was om in Duitsland te tanken, het vaak pingelen veroorzaakte. Ook euro 95 of 98 benzine kan het verschil maken. Hoe kom je bij oude auto’s (oldtimers) van het pingelen / nadieselen af? Als de juiste brandstof getankt is en de ontsteking staat goed afgesteld maar de motor pingelt nog steeds, zet je de ontsteking een paar graden terug en test je dit door een stukje onder de toeren te rijden. Zo zoek je met de ontsteking het juiste moment op dat het pingelen verdwenen is. Als het ontstekingstijdstip iets afwijkt zal dit aan de prestaties van de motor zo goed als niet merkbaar zijn.
verschil in benzine
De kwaliteit van benzine en diesel per benzinepomp: De meningen of de kwaliteit en het verschil van diesel en benzine zijn zeker verdeelt. Toch is het echt zo dat de kwaliteit per  tankstation kan verschillen.  Dus het wil  niet zeggen dat alle Shell benzinestations dezelfde brandstof verkopen.  De reden van dit mogelijke verschil...... Lees hier meer over de kwaliteit van benzine en diesel per benzinepomp.
inhouden
Inhouden en stotteren: was en is bij de auto een veel voorkomende storing waardoor u soms zelf met uw auto tot stilstand komt en vervolgens de auto niet meer aan de praat krijgt. Wat dan ook een welbekende storing is  bij de auto pechhulpdienst.Bij de oudere auto’s waarbij geen of erg weinig elektronica aanwezig is, was en is de oorzaak van het Inhouden en stotteren vaak........Lees hier meer over inhouden en stotteren auto.
energielabel en brandstofverbruik
Energielabel auto en brandstofverbruik: Zoals we vele energielabels kennen, bestaat er sinds januari 2001 ook een energielabel voor personenauto’s. Met de invoering van het energielabel, wil Europa de consument stimuleren om een energiezuinige auto aan te schaffen. Op het energie label staat informatie over het brandstofverbruik in vergelijking met het..... Lees hier meer over energielabel en brandstofverbruik.
kosten auto onderdelen nieuw en gebruikt
Kosten auto onderdelen - kosten per onderdeel: Bij het aanbod van zowel gebruikte als nieuwe auto onderdelen kan de prijs aanzienlijk schelen. Als er bij een bepaalde uitvoering van een auto een onderdeel vaker stuk gaat, zal er bij het aanbod van gebruikte onderdelen meer vraag naar zijn. Hierdoor bestaat de kans, dat ook de prijs van betreffende onderdeel zal...... Lees hier meer over kosten auto onderdelen.
uitlaatgassen meten
Uitlaatgassen CO CO2 meting: Omdat het aantal auto’s de laatste jaren sterk is toegenomen worden door de hoeveelheid uitlaatgassen ook andere dampen schadelijk voor het milieu. Doordat het gebruik van katalysators de laatste jaren verplicht is zien we gelukkig wel dat de uitstoot van slechte uitlaatgassen sterk is afgenomen. Echter, zien we dat bepaalde stoffen...... Lees hier meer over aanschaf occasion.
prijsverschil olie en vloeistoffen
Prijs en prijsverschil olie en vloeistoffen: Buiten dat er in de kwaliteit een prijs verschil zit is het ook van belang waar u de oliën en vloeistoffen gaat halen of besteld. Zo is de prijs bij een benzinepomp in de meeste gevallen hoger dan bij een automaterialen zaak. Voor bijvoorbeeld ruitensproeier antivries hoeft u niet naar een auto gerelateerde zaak...... Lees hier meer over prijs en prijsverschil olie en vloeistoffen.
benzine motor
Ontwikkeling - verbrandingsmotor: Al reeds in het begin van 1800 experimenteren verschillende mensen met een verbrandingsmotor die op een gas/luchtmengsel liep. Hiervoor had men voertuigen die werkten op stoomkracht. Verbrandingsmotor die uitgevonden is door  Rivaz (1752-1828). Maar het idee voor dit type motor werd bedacht in 1673 door Huygens....Lees hier meer over ontwikkeling verbrandingsmotor.
tips brandstof besparing
12 Tips en weetjes om brandstof uit te sparen: Dat autorijden erg duur is weten we, en dat daarvan de brandstof een grote kostenpost is weten we ook. Maar weet u ook dat je op verschillende eenvoudige manieren brandstof kunt besparen? Tip 1, Het kan niet vaak genoeg herhaald worden, maar controleer regelmatig de bandenspanning, bij een te lage bandenspanning de juiste........ Lees hier meer over brandstof besparing.
brandstof
Rijden op mest: Rijden op groen gas is net als elektrisch rijden een milieuvriendelijk alternatief voor rijden op fossiele brandstoffen als benzine en diesel. Auto's op groen gas scoren vooral goed voor het klimaat. De uitstoot aan het broeikasgas CO2 vermindert met 40 tot 90 procent ten opzichte van benzine, afhankelijk van de gebruikte grondstof voor groen gas..... Lees hier meer over alternatieve brandstof.
autogas lpg
Autogas-lpg-G3: Er werd van de carburator overgestapt naar de elektronische injectie omdat deze een betere dosering en timing van de brandstoftoevoer toeliet. Daaraan werd nog een katalysator met lambdasonde gekoppeld om de uitstoot verder te verminderen. De bouwers van LPG - installaties wilden dit milieuvoordeel behouden. Daarom werd het klassiek gas verdampsysteem..... Lees hier meer over autogas lpg g3.
stank benzinelucht dieseldamp
Sterke benzine diesel lucht in auto: Waarschijnlijk heeft u ook wel eens een benzine of diesel lucht in uw auto geroken. Met name net na, of tijdens het tanken is de kans groot dat er korte tijd een brandstof lucht in de auto ruikbaar is. Er is maar weinig brandstofdamp nodig om deze geur te doen verspreiden. Als het voor korte duur is zal het voor de meeste..... Lees hier meer over in auto aanwezige benzine of diesel.
waterstof
Auto op waterstof: Maar hoe werkt dat rijden op waterstof precies? in de auto zit een  brandstofcel. Die kun je wel een beetje vergelijken met een elektriciteitscentrale. Brandstofcellen zetten waterstof en zuurstof uit de lucht om in water. Dat proces levert elektrische stroom. En met die elektriciteit wordt deze elektromotor aangedreven. Een brandstofcel levert...... Lees hier meer over auto en waterstof.
turb
JTD Turbo's: De turbocompressor is al jarenlang gemeengoed op een dieselmotor. Goed beschouwd is het de enige mogelijkheid om een dieselmotor voldoende prestaties mee te geven. De reden hiervoor is dat een dieselmotor een relatief langzaam draaiende motor is. Dit heeft alles te maken met het feit dat het verbrandingsproces van een diesel veel langzamer......Lees hier meer over JTD Turbo's.
benzinefilter brandstoffilters
Vervangen benzinefilter – brandstoffilter: Het vervangen van een brandstoffilter is op zich een kleine reparatie, maar is ook afhankelijk waar en op welke manier de filter zit bevestigt. Een kleine eenvoudige kunststof benzinefilter die onder de motorkap tussen de benzineleiding is gemonteerd is natuurlijk het gemakkelijkst te vervangen. Bij een origineel benzinefilter....... Lees hier meer over het vervangen van brandstoffilter.
Sitemap:

Technische Informatie

Algemene Auto Informatie

Overige autoweetjes